Jsme součástí skupiny
Tax & Legal CCS
CCS Consulting
 • Daňové poradenství
 • Vedení účetnictví
 • Zpracování mezd
CCS Legal
 • Day-to-Day poradenství
 • Právo nemovitostí
 • Rodinné právo
 • Energetické právo
CCS Audit
 • Statutární audit
 • Přeměny korporací
 • Due diligence
 • Znalecká činnost

Oblast ESG (z angl. Environmental, Social & Governance) je vysoce aktuální nejen ve světle legislativních požadavků, ale zejména s ohledem na zodpovědné, etické a dlouhodobě udržitelné podnikání. Zaměřuje se na největší současné celospolečenské výzvy — klimatickou změnu a další aspekty ochrany životního prostředí, lidská a sociální práva a dobrou správu společností.

Multidisciplinární ESG tým naší společnosti složený ze zkušených právníků, účetních specialistů a auditorů se věnuje vytváření firemních strategií zodpovědného, ​​etického a udržitelného podnikání a implementaci projektů na plnění ESG cílů. ESG chápeme jako důležitý nástroj na zvyšování hodnoty podniků a budování důvěryhodnosti v očích spotřebitelů a obchodních partnerů v rámci jejich distribučních řetězců a systémů.

Pro naše klienty zajišťujeme především tyto služby:

 • ESG intro — první kroky směrem k udržitelnosti, analýza příležitostí a rizik, „tone from the top policy“, vzdělávaní a školení
 • ESG audit — materiální analýza firemního prostředí a aktuálního stavu z hlediska udržitelnosti a ESG kriterií (hodnocení dopadů a rizik), GAP analýza (hodnocení dodavatelského řetězce)
 • Strategie udržitelnosti a implementace ESG — zavedení principů udržitelného podnikání včetně nastavení firemních procesů pro sběr potřebných dat, úprava směrnic a firemních procesů, nastavení a management odpovědnosti v rámci ESG
 • ESG report — vypracování Zprávy o udržitelnosti, nejen v souladu s legislativními požadavky, ale také jako atraktivního nástroje pro prezentaci a komunikaci vašeho podnikání a firemních hodnot. Zahrnuje návrh struktury reportu a klíčových oblastí s ohledem na charakter vašeho podnikání, sběr a analýzu relevantních dat a identifikaci příležitostí a závazků směrem k udržitelnosti do budoucnosti
 • Nefinační reporting — vykazovaní plnění ESG kritérií podle požadavků legislativy CSRD/NFRD, EU Taxonomie a EU standardů pro vykazovaní (ESRD)
 • ESG rating a poradenství — výpočet ESG skóre, management hrozeb a příležitostí pro zlepšení a zvýšení míry udržitelnosti
 • Ověření auditorem
divider
divider
Další služby Kontakt
Vážíme si vašeho soukromí

Používáme cookies k analýze návštěvnosti našeho webu. Také sdílíme informace o používání webu s našimi mediálními a analytickými partnery. Více se dozvíte na stránce Ochrana osobních údajů.