Právní poradenství s dlouholetou zkušeností

Poskytujeme širokou škálu právních služeb tuzemským a zahraničním obchodním společnostem, jakož i fyzickým osobám.

Služby

I.


Poskytování advokátních služeb

II.

Poskytování právního poradenství ve všech oblastech práva

III.

Zastupování na soudech a v jednání předorgány veřejné správy

IV.

Vyhotovování stanovisek, porovnávacích a analytických materiálů

V.


Fúze & akvizice

VI.


Due Diligence

VII.

Zastupování v
arbitrážním řízení

VIII.

Obhajoba v trestním řízení

IX.

RODINNÉ PRÁVO Rozvody, Společné jmění manželů, Péče o dítě

X.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Školení, Konzultace, Revize dokumentů

Všichni lidé

Lidé

Zuzana Straková

Právo obchodních korporací, energetické právo, právo nemovitostí

Petra Klustová

Právo nemovitostí, právo pracovní, právo rodinné