Právní poradenství s dlouholetou zkušeností

Poskytujeme širokou škálu právních služeb tuzemským a zahraničním obchodním společnostem, jakož i fyzickým osobám.

Služby

I.


Poskytování advokátních služeb

II.

Poskytování právního poradenství ve všech oblastech práva

III.

Zastupování na soudech a v jednání předorgány veřejné správy

IV.

Vyhotovování stanovisek, porovnávacích a analytických materiálů

V.


Fúze & akvizice

VI.


Due Diligence

VII.

Zastupování v
arbitrážním řízení

VIII.

Obhajoba v trestním řízení

IX.

RODINNÉ PRÁVO Rozvody, Společné jmění manželů, Péče o dítě

X.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Školení, Konzultace, Revize dokumentů

Všichni lidé

Lidé

Zuzana Straková

Právo obchodních korporací, energetické právo, právo nemovitostí

Petra Klustová

Právo nemovitostí, právo pracovní, právo rodinné

Jiří Přibyl

Daňové právo, fúze & akvizice, právo nemovitostí

Jana Kozáková

Advokátní koncipientka