Služby

Kvalita poskytovaných služeb je základním kritériem naší činnosti.

Služby naší advokátní kanceláře

Poradenská činnost v těchto oblastech:

  • Poskytování advokátních služeb
  • Poskytování právního poradenství ve všech oblastech práva
  • Zastupování na soudech a v jednání před orgány veřejné správy
  • Vyhotovování stanovisek, porovnávacích a analytických materiálů
  • Fúze & akvizice
  • Due Diligence
  • Zastupování v arbitrážním řízení
  • Obhajoba v trestním řízení
  • Rodinné právo – rozvody, společné jmění manželů, péče o dítě
  • NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – Školení, konzultace, revize stávajících dokumentů

Naše advokátní kancelář poskytuje širokou škálu právních služeb tuzemským a zahraničním obchodním společnostem, jakož i fyzickým osobám.

Kvalita poskytovaných služeb je základním kritériem naší činnosti. Systém práce je organizován tak, aby byly minimalizovány formální a organizační chyby.

Respektujeme Vaše potřeby. Můžete se na nás kdykoli obrátit a budeme Vám k dispozici. Vaše termíny jsou pro nás určující. Víme, že každý klient je jedinečný. Snažíme se, aby svou jedinečnost klienti cítili při každé komunikaci s námi.

Za veškeré služby, které Vám budou poskytnuty, bude zodpovědný konkrétní advokát naší kanceláře, kterého si sami zvolíte nebo jehož právní zaměření nejlépe odpovídá Vašim potřebám.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.