Mgr. Jana Kozáková

Advokátní koncipientkaJana Kozáková je podporou našich advokátů, připravuje dokumentaci a písemná podání do celé řady probíhajících, nejen soudních, řízení, aktualizuje smluvní ujednání a zastupuje klienty v rámci soudního vymáhání pohledávek, i v dalších občanskoprávních sporech.

Během své praxe získala vhled do všech oborů práva, zejména práva rodinného, práva obchodních korporací a energetického práva a koordinuje agendu vymáhání pohledávek.

 
 
Vzdělání:

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, titul Bc., 2015
Radboud University Nijmegen, Nizozemsko, zahraniční studium 2017 - 2018
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2020

 

Jazyk:

německý jazyk
anglický jazyk

 
Kariéra:

v CCS Group od roku 2015