JUDr. Petra Klustová, Ph.D.

Právo nemovitostí, právo pracovní, právo rodinnéPetra Klustová se orientuje především na firemní klientelu a řešení právních otázek týkajících se jejich každodenního života a provozu.  Mezi svými klienty má především řadu známých obchodních řetězců, jakož i průmyslových podniků, kterým poskytuje komplexní právní služby související s jejich činností, včetně proškolování jejich zaměstnanců v oblasti práva pracovního, smluvního a práva na ochranu spotřebitele. Díky klientské skladbě je její doménou pracovní právo spolu s právem spotřebitelským, kdy se podílí i na vytváření jejich vnitřních předpisů či systémů odměňování. Ve značném rozsahu se věnuje i právu nemovitostí, se zaměřením na komerční objekty, a jejich výstavbu, prodeje a pronájmy, kdy je součástí týmu naší AK zaměřeného na development..

Součástí Petřiny advokátní praxe je i právo rodinné, kdy zastupuje klienty v rozvodových řízení, při úpravě poměrů k nezletilým dětem, vymáhání výživného, i úpravě majetkových poměrů manželů či porozvodového vypořádání společného jmění manželů.

 

 

Vzdělání:

Právnická fakulta, Univerzita Karlova Praha, 2000
Absolvování postgraduálního doktorandského studia na PF UK, 2003

 
Jazyk:

anglický jazyk
německý jazyk

 
Kariéra:

V CCS Group od 1999
Advokátka od 2003
Partner od 2008 

 
Členství:

Česká advokátní komora