JUDr. Petra Klustová, Ph.D.

Právo nemovitostí, právo pracovní, právo rodinnéVzdělání:

Právnická fakulta, Univerzita Karlova Praha, 2000
Absolvování postgraduálního doktorandského studia na PF UK, 2003

 
Jazyk:

anglický jazyk
německý jazyk

 
Kariéra:

V CCS Group od 1999
Advokátka od 2003
Partner od 2008 

 
Členství:

Česká advokátní komora