rozvody, společné jmění manželů, péče o dítě

V rámci rodinného práva zpracováváme dohody mezi manželi v oblasti společného jmění a dále, v případě rozvodu, zajišťujeme kompletní servis od podání žaloby k soudu s cílem nalezení smírné cesty pro vypořádání společného majetku manželů a pro úpravu práv a povinností v péči o nezletilé dítě. Naší snahou je, aby rozvod proběhl co nejrychleji a nejefektivněji s co nejmenším psychickým dopadem na klienta.