Rozvody, společné jmění manželů, péče o dítě

RODINNÉ PRÁVO ROZVODY, SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ, PÉČE O DÍTĚ

V rámci rodinného práva zpracovávávme úpravy mezi manželi v oblasti společného jmění a dále