fúze & akvizice

Jsme způsobilí odborně podporovat transakci od hloubkového právního auditu (due diligence) přes přípravu transakčních dokumentů a jednání o nich, až po jejich uzavření a posttransakční formálněprávní úkony.

Naše služby v této oblasti máme možnost navýšit o auditorské analýzy partnerské společnosti CCS Audit, s.r.o., jakož i služby znalců z oboru oceňování podniků a nemovitostí.