advokátní služby a poradenství

Široká nabídka společnosti CCS Legal s.r.o., advokátní kanceláře, zahrnuje především poskytování komplexního poradenství firemní klientele v nejrůznějších oborech, zejména pak v oblastech maloobchodu, průmyslových a energetických podniků, leasingových a bankovních. Samozřejmou součástí poskytovaného poradenství je zastupování v soudních sporech, v jednáních s orgány veřejné správy včetně všech podání, od vyhotovování stanovisek, porovnávacích a analytických materiálů až po zpracování a revizi smluv. Klientům zároveň poskytujeme i poradenství týkající se každodenního managementu korporátních záležitostí společností. V rámci běžné činnosti poskytujeme i službu advokátní úschovy v případě nemovitostních transakcí nebo správy majetku, ověřujeme podpisy a zajišťujeme autorizovanou konverzi dokumentů. 

Náš tým poskytuje poradenství napříč právními odvětvími se zaměřením na právo obchodní, majetkové, korporátní, pracovní i rodinné. Mluví za nás rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím v oblasti projektů fúzí mezinárodních korporátů, maloobchodu, energetiky a stavebnictví.

V naší praxi klademe důraz na důvěru a dlouhodobost vztahů s klienty, kterým jsme díky partnerským společnostem CCS Consulting, s.r.o., a CCS Audit, s.r.o., schopni poskytnout vysoce komplexní servis nad formálněprávní rámec dané problematiky.