JUDr. Jaroslav Ružička, Ph. D.

Obchodní právo, správní právo, fúze a akvizice, arbitrážVzdělání:

Právnická fakulta UK Bratislava, 1983

 
Jazyk:

anglický jazyk
německý jazyk
ruský jazyk

 

Kariéra:

legislativní praxe na Úřadě vlády SR a externí činnosti pro státní orgány ve významných oblastech transformace legislativy na tržní podmínky od 1983 do 1993
Soukromá advokátní praxe od 1992
Zakladatel CCS Group v roce 1994

 

Členství:

Česká advokátní komora
Slovenská advokátní komora