Snížení limitu pro povinné bezhotovostní platby

Vážení obchodní přátelé,

v souvislosti se zákonem č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu, bychom Vás rádi upozornili na nejvýraznější změnu, kterou tato novela změnou zákona o omezení plateb v hotovosti přinesla. Jedná se o snížení denního limitu pro povinnost provést bezhotovostní platbu z dosavadních 350 tisíc korun na 270 tisíc korun. Změna je účinná od 1. prosince 2014.

Povinnost provádět platby nad 270 tisíc korun bezhotovostně se vztahuje nejen na případy, kdy se platí již existující závazek, ale nově také na případy, kdy závazek zaplatit vznikne teprve poskytnutím plnění (tj. u smluv reálné povahy, např. zápůjčka). Uvedená povinnost se naopak netýká situací vymezených v zákoně, např. hotovostní vklad a výběr peněz v bance nebo jejich výměna ve směnárně.

Platba v cizí měně se přepočte na české koruny směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.

Tato změna má přispět jednak ke snížení korupčního rizika v platebních stycích a jednak k zamezení financování nelegálních aktivit.
 

Doporučení

Odpovědný je nejen plátce nadlimitní hotovostní platby, ale nově také příjemce této platby. Proto doporučujeme přijetí takové platby odmítnout.

V opačném případě příjemci hrozí, že bude vystaven sankcím. Porušení povinnosti provést platbu bezhotovostně, jakož i přijetí nadlimitní platby v hotovosti totiž zákon označuje za přestupek, za který může být fyzické osobě uložena pokuta do výše 500 tisíc korun a právnické osobě až do výše 5 milionů korun.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám plně k dispozici!


JUDr. Dušan Srp, Ph.D.
Senior Partner            

 

PDF: 


Publikováno: 1. 7. 2015 Sekce: Legal Info