Smlouva o výkonu funkce

Vážení obchodní přátelé,

uplynutím 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích vyprší lhůta, do kdy je nutné uzpůsobit znění smluv o výkonu funkce členů orgánů obchodních korporací nové právní úpravě.

Zatímco obchodní zákoník upravoval tuto smlouvu pouze stručně, stanovil její formu a způsob schvalování, zákon o obchodních korporacích stanoví i některé její obsahové náležitosti, a to zejména v souvislosti s odměňováním.

Pokud by nebyla ujednání smluv o výkonu funkce sjednána v souladu se zákonem o obchodních korporacích ve stanovené lhůtě, platí, že je výkon funkce bezplatný. Odměňování je přitom třeba upravit co nejdetailněji, aby byla smluvně upravena veškerá poskytovaná plnění, a to i v případě věcných a jiných plnění, jakým je například poskytnutí mobilního telefonu, notebooku, stravenek atp.

Smlouvu o výkonu funkce schvaluje ze zákona valná hromada, je tedy nezbytné zařadit její schvalování na pořad valné hromady konané v tomto měsíci.
 

Doporučení

Doporučujeme Vám do 1. 7. 2014 upravit smlouvy o výkonu funkce tak, aby odpovídaly požadavkům nové právní úpravy a nechat jejich znění schválit valnou hromadou.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit. Jsme vám plně k dispozici!

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.
Senior Partner       

 

PDF: 


Publikováno: 30. 6. 2014 Sekce: Legal Info