Orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vám připomněli povinnost danou zákonem o ochraně spotřebitele. Novela zavedla, mimo jiné, povinnost pro prodávající informovat spotřebitele o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Nejpozději do 1. května 2016 proto musí prodávající umístit na své webové stránky odkaz na věcně příslušný orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Pokud smlouva se spotřebitelem odkazuje na všeobecné obchodní podmínky, umístí se informace o příslušném orgánu i tam. Kromě pár výjimek (finanční služby, elektronické komunikace a poštovní služby, energetika) bude tímto orgánem Česká obchodní inspekce. Kompletní seznam orgánů pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vede Ministerstvo obchodu a průmyslu.

Novela určila pouze pár výjimek, kde spotřebitel nemůže uplatnit toto urovnání (zdravotní služby, služby obecného zájmu nehospodářské povahy a u veřejného poskytovatele dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je bezplatné, náklady si však strany nesou samy (např. za právní zastoupení). Není však náhradou soudního rozhodnutí!
 

Doporučení

Lhůta 1. května 2016 je hraniční! Je nutné umístit odkaz výše zmíněného orgánu na webové stránky a do všeobecných obchodních podmínek!

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám plně k dispozici!

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.
Senior Partner        

 

PDF:  


Publikováno: 17. 2. 2016 Sekce: Legal Info