Nová pravidla užívání datových a daňových datových schránek

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat o změnách, které nastaly v oblasti datových schránek (dále také „DS“) v souvislosti s novelami zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.

Dle § 72 odst. 4 daňového řádu, s účinností od 1. 1. 2015, vlastnictví DS zavazuje vlastníka jednat s finančními úřady a územními pracovišti pouze skrze datové schránky, jinak může být udělena pokuta až do výše 2.000,- Kč.

Ze zákona musí DS vlastnit zejména právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku. Ostatní právnické či fyzické osoby si však mohou DS zřídit dobrovolně. Veškerá podání jako je přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, daňová tvrzení aj. vlastník DS musí odeslat výhradně datovou schránkou. Není přitom rozhodující, zda daňový subjekt vlastní DS ze zákona, či dobrovolně.

Daňová informační schránka je upravena § 69 daňového řádu. Jedná se o elektronickou formu daňového spisu včetně kalendáře splatností, který umožňuje dálkový přístup. Pro přístup do daňové informační schránky lze nově využívat i přihlašování k DS, tedy prostřednictvím webu www.mojedatovaschranka.cz.

Subjektům, které mají DS, se daňová informační schránka zřizuje automaticky, pro první nahlížení je nutno učinit přihlášku. Nemá-li daňový subjekt DS, musí být formulář žádosti o zřízení opatřen alespoň elektronickým podpisem. Pokud žádá zástupce, musí být příslušné plné moci doručeny finančnímu úřadu před podáním žádosti o zřízení daňové informační schránky.
 

Doporučení

Při komunikaci s finančními úřady doporučujeme využívat datové schránky nejen pro menší náklady spojené s elektronickým podpisem, ale i kvůli uvedenému správnímu postihu uložením pokuty. Rovněž doporučujeme všem daňovým subjektům využívat daňové informační schránky, tedy možnosti nahlížet do daňového spisu efektivně využitím dálkového přístupu.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit. Jsme vám plně k dispozici!


JUDr. Dušan Srp, Ph.D.
Senior Partner      

 

PDF: 


Publikováno: 12. 8. 2015 Sekce: Legal Info