Krátká pracovní doba možná už i v Česku

Vážení obchodní přátelé,

dovolte nám seznámit vás s novinkami, které přináší novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti účinná od 1. října 2015.

S novelou přichází do Česka institut tzv. „kurzarbeitu“, tedy opatření známé v západní Evropě, které dovoluje společnostem za pomoci státních příspěvků překlenout krizi bez nutnosti propouštění zaměstnanců. Společnostem, které by tak nemohly zaměstnancům přidělovat práci v dostatečném rozsahu, může stát v rámci kurzarbeitu hradit 20 % mzdy po dobu až 12 měsíců.

Novela sama o sobě však společnostem zažádat o zavedení kurzarbeitu neumožňuje. V případě ekonomické krize, přírodních katastrof apod. vláda nejdříve vydá v reakci na konkrétní nepříznivý stav nařízení, kterým stanoví podmínky, za jakých bude možno o zavedení kurzarbeitu žádat a po jak dlouhou dobu bude možno žádosti podávat. Každou jednotlivou žádost bude následně posuzovat vláda, příp. pověřené ministerstvo.

Podpora v nezaměstnanosti pro členy obchodních společností

Norma současně předpokládá, že členové obchodních společností, kteří jsou bez práce a jen vykonávají činnost za sjednanou odměnu, nebudou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nová pravidla by se tak týkala např. nezaměstnaných společníků, jednatelů, členů představenstev a rad akciových společností.
 

Doporučení

V případě ekonomické krize, či jiných objektivních skutečností, znemožňujících firmám přidělovat zaměstnancům dostatek práce, doporučujeme klientům sledovat vládní postoj k nařízení o poskytnutí podpory v částečné nezaměstnanosti. Praxe ukáže, nakolik bude systém kurzarbeitu schopen reagovat na aktuální krizové situace. Rovněž doporučujeme počítat s nutností v žádosti o podporu v nezaměstnanosti doložit, že žadatel nevykonává žádnou činnost za odměnu jakožto člen společnosti.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit. Jsme vám plně k dispozici!

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.
Senior Partner       

 

PDF: 


Publikováno: 29. 9. 2015 Sekce: Legal Info