Zákon o elektronické evidenci tržeb

Vážení obchodní přátelé,

dovolte nám Vás upozornit na nový zákon o elektronické evidenci tržeb. Zákon zadává povinnost pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických či právnických osob vést evidenci tržeb. K evidenci musí sloužit zařízení, které je schopné se připojit na internet a vytisknout účtenku, na druhu softwaru či hardwaru nezáleží.

Poplatník má oznamovací povinnost od 1. září 2016, musí tedy sdělit údaje o svých provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Za tyto údaje obdrží poplatník certifikát, kterým získá přístup do systému správce.

Zákon nabývá účinnosti od 1. prosince 2016, vzhledem k technickým požadavkům budou postupně povinné evidované tržby u jednotlivých služeb:

  • od 1. prosince 2016: klasifikace NACE 55, 56
  • od 1. dubna 2017: klasifikace NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47
  • od 1. dubna 2018 do 30. června 2018 všechny tržby kromě: klasifikace NACE 13, 17 (kromě nábytku a výroby papíru a výrobků z papíru), 20.4, 22, 23, 25, 31,32, 33, 43, 95, 96
  • od 1. července 2018: všechny tržby
  • vláda může stanovit nařízením, že některé tržby nejsou od 1. prosince 2016 dočasně evidovanými tržbami


Klasifikace NACE je klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, seznam naleznete např. https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace

 

Doporučení

Povinnost oznámit údaje o provozně a provádět EET platí i pro obchod povahy e-shop.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám plně k dispozici!

Připravujeme pro vás školení na téma: „Veřejné zakázky“.


JUDr. Dušan Srp, Ph.D.
Senior Partner    

 

PDF: 


Publikováno: 31. 3. 2016 Sekce: Legal Info