Testování v nejmenších firmách, nestátních neziskovkách a u OSVČ

Povinné testování zaměstnanců ve firmách se znovu rozšiřuje, a to o tři další kategorie zaměstnavatelů – nejmenší zaměstnavatele do deseti zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a o nestátní neziskové organizace.


Všechny tyto subjekty musí zahájit testování do 6. dubna, po tomto datu již nebudou zaměstnavatelé oprávněni připustit neotestovaného pracovníka k výkonu práce na pracoviště, v případě OSVČ nebude možný kontakt s třetími osobami s výjimkou členů domácnosti.

Pro zaměstnance a zaměstnavatele platí stejné podmínky a povinnosti jako pro ostatní firmy či úřady, které už s testováním začaly. Zaměstnavatelé budou mít povinnost nejpozději 6. dubna 2021 své zaměstnance k testování vyzvat. Zaměstnanci jsou povinni se testování podrobit. Stejně jako v případě ostatních firem bude testování povinné jednou týdně s tím, že výjimka platí pro ty zaměstnance, kteří jsou plně očkovaní nebo prokazatelně prodělali covid v posledních 90 dnech.

O provedeném testování je zaměstnavatel povinen vést evidenci, a to i v případě OSVČ.

Pomocí evidence může dále zaměstnavatel jednou měsíčně vykázat vůči zdravotním pojišťovnám počty provedených testů u zaměstnanců, na které má zájem žádat o příspěvek. Příspěvek zdravotní pojišťovny ve výši 60 Kč za test je vyplácen na maximálně 4 testy jednoho zaměstnance měsíčně. Pojišťovny tak zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc a testovaného. Testy lze dobrovolně a plně na náklady zaměstnavatele provádět i častěji.

V návaznosti na výše uvedené je rovněž třeba upravit některé interní předpisy společnosti, zvlášť pokud je testování prováděno zaměstnavatelem, a nikoliv prostřednictvím třetích osob. Současně je potřeba nastavit přesné podmínky testování či povinností při likvidaci testů a zaměstnance informovat o zpracování citlivých osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám plně k dispozici.

CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petra Klustová, Ph.D., advokát


Publikováno: 23. 3. 2021 Sekce: Legal Info, COVID-19