Registr smluv s veřejnoprávními subjekty

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že 1. července 2016 bude zahájen provoz Registru smluv. Tím od 1. července 2016 vzniká povinnost uveřejnit obecně smlouvy mezi veřejnoprávními subjekty a soukromými osobami, které svou hodnotou plnění převyšují částku 50 000,- Kč. Přesný výčet případů/výjimek, kdy smlouva (ne)musí být uveřejněna, je v zákoně.

Jedna ze smluvních stran zveřejní smlouvu (dodatek smlouvy) zasláním datové zprávy buď s vyplněným elektronickým formulářem z Portálu veřejné správy, nebo v předepsaném formátu (XML) do datové schránky Registru smluv. Datová zpráva musí obsahovat:

  • základní údaje o smlouvě, tzv. metadata: bez povinných metadat se smlouva nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv
  • smlouvu jako takovou v příloze, ve formátu: pdf, doc, docx, rtf, odt nebo txt

Prostřednictvím registru smluv se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, obecně se jedná o obchodní tajemství a tzv. citlivé osobní údaje. Tyto doporučujeme v zasílaném dokumentu znečitelnit.

 

Doporučení

Od 1. července 2017 platí pro smlou vy uzavřené 1. července 2017 nebo později, že při nesplnění řádných náležitostí vkladu tyto smlouvy nenabudou účinnosti a po 3 měsících od jejich uzavření bude platit, že byly zrušeny od počátku!

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám plně k dispozici!

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.
Senior Partner   

 

PDF


Publikováno: 25. 5. 2016 Sekce: Legal Info