Omezení rozsahu pracovnělékařských prohlídek

S účinností od 1. 1. 2023 skončila povinnost zaměstnavatelů zajišťovat periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí. Mohou však být nadále provedeny na žádost zaměstnance či zaměstnavatele.

Periodické prohlídky budou nadále povinné pouze u profesí, které jsou dle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik, nebo u nichž jsou součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci. Přitom dochází i k úpravě rozsahu profesních rizik (např. v případě zaměstnanců ve školství, u epidemiologicky závažných činností, u řidičů referentů, u noční práce).

Dochází i ke snížení rozsahu pracovnělékařského dohledu.

Důvodem je úspora až několika stovek miliónů Kč ročně na straně zaměstnavatelů a významná časová úspora lékařů, kteří se mohou intenzivněji věnovat prevenci a celkovému rozvoji zdravotního potenciálu zaměstnanců.

Nutno podotknout, že vstupní prohlídky nejsou touto vyhláškou nijak dotčeny. V rámci prevence rizik pak může fakticky dojít ke zvýšení odpovědnosti zaměstnavatele při nařizování mimořádných pracovnělékařských prohlídek při důvodném podezření na ztrátu či změnu pracovní způsobilosti zaměstnance.


Publikováno: 9. 1. 2023 Sekce: Legal Info