Omezení přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů

Dne 22. 11. 2022 přijal Soudní dvůr Evropské unie (SD EU) rozsudek, kterým zrušil povinnost zveřejňovat údaje v evidenci skutečných majitelů (ESM) právnických osob (PO).


SD EU rozhodl, že ustanovení směrnice AML proti praní špinavých peněž a financování terorismu, které ukládalo, aby základní informace o skutečných majitelích PO byly vždy k dispozici veřejnosti, je neplatné, a sice z důvodů ochrany práva na soukromý život a ochrany osobních údajů. Dle SD EU mohou mít přístup do ESM pouze státní orgány, osoby plnící povinnosti dle předpisů proti praní špinavých peněz a osoby, které prokáží oprávněný zájem.

Nutno podotknout, že rozhodnutím SD EU nedošlo ke zrušení povinnosti evidovat skutečné majitele právnických osob, tato povinnost a sankce za neplnění této povinnosti zůstala zachována.


Přijetím rozhodnutí tak došlo pouze k tomu, že evidence skutečných majitelů nemá být dostupná veřejnosti, nýbrž pouze oprávněným osobám. To by znamenalo návrat ke stavu před 1. 6. 2021.


Zatímco v některých členských státech byl veřejnosti přístup k těmto údajům v návaznosti na vydání rozsudku v zásadě obratem zamezen, v České republice by k tomu mělo dojít až v návaznosti na odpovídající novelizaci příslušných vnitrostátních předpisů. Dle našeho názoru se však lze domáhat znepřístupnění údajů s odkazem na rozpor české úpravy s evropským právem.


Publikováno: 6. 1. 2023 Sekce: Legal Info