Novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1.7.2023

Dne 1.7.2023 vstoupí v účinnost novela zákona o obchodních korporacích /dále jen "ZOK"/, která upravuje problematiku bezúhonnosti členů volených orgánů obchodních společností a jejich zápis do obchodního rejstříku, a která je součástí přijatého zákona č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony a souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. 

Změna v pojetí překážek výkonu funkce členů volených orgánů obchodních korporací

Novelou dochází ke změně v dosavadní praxi vymezující překážky ve výkonu funkce člena volených orgánů obchodních korporací v podobě odkazu na živnostenský zákon. Překážky ve výkonu funkce člena tak dosud byly totožné s překážkami pro provozování živností, kdy novelou dojde ke zrušení odkazu na živnostenský zákon a ZOK bude nově obsahovat samostatnou úpravu těchto překážek. 

Evidence vyloučených osob

Dalším přínosem novely je zřízení evidence vyloučených osob představující informační systém veřejné správy, jejímž předmětem budou informace o osobách, u nichž nastala překážka výkonu funkce. Evidence má být neveřejná. 

Výše uvedená novela tedy přináší uspořádané vymezení překážek výkonu funkce, kdy odstraňuje některé nejasnosti vzniklé v rámci aplikační praxe v minulosti. 

Doporučujeme nové právní úpravě věnovat zvýšenou pozornost, neboť ve vybraných případech založí u vybraných osob automatický zánik funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám plně k dispozici. 

CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář


Publikováno: 27. 6. 2023 Sekce: Legal Info