Novela práva na ochranu spotřebitele

Dovolujeme si Vás informovat, že s účinností k 6. lednu 2023 vstupuje v účinnost novela zákona na ochranu spotřebitele a občanského zákoníku týkající se práv spotřebitele při prodeji zboží v obchodě a prostřednictvím internetu (on-line prodej). Rádi bychom Vás proto upozornili na nejzásadnější změny, které novela v souvislosti s prodejem zboží a služeb přináší.

 

1. Zneužívajících ujednání v neprospěch spotřebitele

Nově zákon výslovně stanovuje, jakých smluvních ujednání je prodávající povinen se zdržet.

 

2. Umělé slevy zboží

V případě slevových akcí je prodávající nově povinen uvádět u ceny výrobku i referenční cenu.

 

3. Změny v oblasti odpovědnosti za vadné plnění a záruční odpovědnosti

Mění se podmínky pro odstranění vady zboží, domněnky vady a postupu reklamace.

 

5. Uživatelské recenze (e-shop)

Mění se povinnosti pro prodávajícího v rámci uživatelských recenzí uveřejňovaných na stánkách internetového obchodu.

 

6. Nové povinnosti u on-line prodejů

Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě.
Zvyšuje se rozsah povinných informací sdělovaných prodávajícím spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy.
Prodejce nesmí požadovat další platby vedle platby hlavního závazku.
Zákon nově ukládá větší odpovědnost kupujícímu při vyzvedávání a vracení zboží.
Nově je definováno on-line tržiště spolu s povinnostmi jeho provozovatele.

 

7. Zboží s digitálním obsahem

Digitální obsah zboží musí být aktualizovatelný.

 

8. Smlouvy uzavírané prostřednictvím telefonu

Smluvní vztah je uzavřen až následným potvrzením nabídky spotřebitelem.

 

V případě Vašich dotazů k novele zákona nebo zájmu o podrobnější výklad jsme Vám kdykoli k dispozici.

 


Publikováno: 6. 1. 2023 Sekce: Legal Info