Novela notářského řádu

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 3. srpna 2021 šest zákonů, z toho šestým a posledním byl zákon ze dne 22. července 2021, kterým se mění zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Poslanecká novela přinese digitalizaci notářské činnosti – zakládání obchodních společností bude nově možné on-line a distančním způsobem lidé zařídí i další úkony při fungování firem. Změna notářského řádu navazuje na zákon o právu na digitální služby, díky kterému lidé získají právo řešit úřední věci výhradně elektronicky. Novela nabývá účinnosti 1. září 2021.

„Díky možnosti založení a změn všech typů obchodních společnosti on-line se nyní podnikání výrazně zjednoduší. Nejen, že se proces založení společnosti zkrátí díky digitalizaci až na hodinu, vedle úspory času nově podnikatelé ušetří i peníze. Se všemi právními úkony by náklady na založení společnosti on-line neměly přesáhnout 2 500 korun,“ tvrdí předkladatelka návrhu novely, poslankyně Monika Červíčková.

A jak by vlastně mělo založení společnosti on-line vypadat v praxi? Zatímco dosavadní způsob stále vyžaduje fyzickou přítomnost žadatele v notářské kanceláři, novela počítá s možností, že si notář potřebné údaje ověří bez fyzické přítomnosti žadatele, se kterým vše vyřídí prostřednictvím zabezpečeného videopřenosu. Pro využití této možnosti bude však potřeba jisté technické zabezpečovací prostředky, jako jsou úřední průkazy vybavené podle evropské legislativy čipem (tedy eObčanky neboli elektronické občanské průkazy), elektronický podpis či NFC čtečka v chytrém mobilním telefonu. Tyto technické podrobnosti budou ještě doladěny Notářskou komorou.

Notářská komora také nově povede Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, jež bude obsahovat údaje o zápisech. Oba rejstříky mají být veřejně přístupné, aby si lidé mohli ověřit pravost ověřovací doložky nebo notářského zápisu. Notářské registry tak podle předkladatelů zvýší ochranu proti různým podvodným jednáním.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám plně k dispozici.
CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář


Publikováno: 9. 8. 2021 Sekce: Legal Info