Testování zaměstnanců od 1. 7. 2021

Od 1. července již není povinné testování zaměstnanců na onemocnění covid-19. Zaměstnance tak již není nutné minimálně 1x týdně nechat otestovat.


Návrat zaměstnanců z dovolené
Na druhou stranu ale přibyla povinnost zamezit vstup na pracoviště zaměstnancům, kteří se vracejí z dovolené ze země s vysokým rizikem nákazy, pokud nepředloží zaměstnavateli negativní výsledek testu na SARS-CoV-2.

Povinnost předložit výsledek testu se ale nevztahuje na osoby, které jsou plně naočkované (od aplikace druhé dávky, nebo od aplikace jedné jediné dávky, uplynulo nejméně 14 dní) nebo onemocnění covid-19 prodělaly, kdy od prvního pozitivního PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní.

Další výjimka platí pro osoby, které se vracejí ze zemí s nízkým nebo středním rizikem nákazy Takováto osoba, která je povinna podrobit se testu s možností učinit tak až na území České republiky, může být vpuštěna na pracoviště, avšak do doby výsledku testu je povinna nosit respirátor.

Zaměstnanci, kteří se chtějí po návratu ze zahraniční dovolené testovat, mohou využít stávající síť poskytovatelů s tím, že stát proplácí čtyři antigenní a dva PCR testy měsíčně.

Testování zaměstnanců od 1. 7. 2021 – jen pokud tak zaměstnavatel rozhodne
Testování zaměstnanců ale může nadále pokračovat na základě rozhodnutí zaměstnavatele, který může zanést povinnost testování na pracovištích do svých vnitřních předpisů. Tento postup prosazuje ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách.

Dle ministerstva lze přijetí opatření proti šíření nemoci covid-19 zařadit mezi povinnosti zaměstnavatele stanovené podle příslušných ustanovení zákoníku práce (zejména § 102), kdy je zaměstnanec povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním těchto opatření předcházet rizikům. Jedním z těchto opatření může být právě testování zaměstnanců na přítomnost viru onemocnění covid-19.

Zaměstnavatelé při nařizování povinného testování musí vyhodnocovat možnosti šíření nemoci covid-19 podle svých jednotlivých pracovišť a podle aktuální situace na daném pracovišti. Podle toho také budou moci zvolit nejvhodnější opatření k prevenci rizika šíření nemoci, anebo dokonce k nepřijetí žádných opatření, vyhodnotí-li, že riziko na jejich pracovištích je nízké.

Záleží tedy na vyhodnocení rizik samotným zaměstnavatelem.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Jsem Vám plně k dispozici.
CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petra Klustová, Ph.D., advokát


Publikováno: 13. 7. 2021 Sekce: COVID-19, Legal Info