Program podpory COVID - 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému programu podpory COVID - 2021. V následujícím textu Vám přinášíme shrnutí základních informací k výzvě, jejíž cílem je zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID 19 na podnikatelské subjekty v České republice.

Základní informace k výzvě
Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

O podporu může žádat podnikatel – fyzická osoba nebo právnická osoba zřízená podle soukromého práva nebo příspěvková organizace.

Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021.

Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze jí kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021 (pokud žadatel o nový kompenzační bonus již požádal, může žádost o podporu v programu COVID 2021 podat, ale v případě jejího schválení musí bezodkladně svého správce bonusu požádat o zastavení řízení o žádosti o kompenzační bonus, resp. o jeho vrácení).

Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 31. března 2021.

Dotace splňuje podmínky bodu 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až do výše 1 800 tis. EUR na podnik na řešení naléhavých potřeb likvidity (pro tento limit se sčítají podpory poskytnuté v rámci většiny COVID programů (nájemné, ubytování, kultura, sport, lázně atd.), a sčítají se také podpory poskytnuté tzv. „propojeným podnikům“.

Nové programy COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady nahrazují předešlé dotační tituly COVID – Gastro – uzavřené provozovny a COVID – Nájemné. Je možné vybrat si jednu z těchto dvou kompenzací, podle toho, která pro Vás bude výhodnější. Výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady zveřejní ministerstvo ve čtvrtek 6.4.


V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Jsem Vám plně k dispozici.

CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petra Klustová, Ph.D., advokát


Publikováno: 30. 3. 2021 Sekce: Legal Info, COVID-19